Kripto Varlık satış işlemi mahiyeti gereği geri döndürülemez nitelikte olduğundan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca “Cayma Hakkı”ndan faydalanmanız mümkün değildir.