Girilen emrin işleme dönüşebilmesinin koşula bağlandığı emir tipidir. Stop Limit Emirin iki bileşeni vardır: koşul olarak belirlenen fiyat (stop fiyat) ve işlemin gerçekleşmesinin istendiği fiyat (limit fiyat). Bir kripto varlığın piyasa fiyatının koşul olarak girilen düzeye ulaşması, “stop-limit” emirin, “limit” emir olarak emir defterine işlenmesini tetikler.


Örnek: 100 TL’ye satın aldığınız bir varlığın bugünkü piyasa fiyatı 130 TL olsun. Şu an kazançlı durumda olsanız da fiyatın artmaya devam edebileceğini düşünüyorsunuz. Fakat diğer yandan da ters bir hareket halinde mevcut kazancınızı kaybetmekten korkuyorsunuz. Böyle bir senaryoda (fiyat yukarı giderse yararlanmak aşağı gitmeye başladığında mevcut kazancınızı realize etmek), stop limit emir girerek kendinizi korumaya alabilirsiniz. Girdiğiniz stop limit emirde; stop fiyatın 120 TL ve limit fiyatın da 115 TL olduğunu varsayalım. Eğer cari fiyat 120 TL veya altına düşerse tetikleyici olay gerçekleşmiş olacak ve emir defterine 115 TL satışlı limit emriniz işlenecektir. Fiyat düşmeye devam ettiği durumda varlığınızı, mevcut kazancınızın belirli bir bölümünü korumuş şekilde, 15 TL kârla 115 TL’den satmış olacaksınız.