Fiyat yönünden, düşük satım emirleri ve yüksek alım emirleri diğerlerine göre önceliklidir. Örneğin, bir varlıkla ilgili emir defterine girilen satış emirleri 100 TL, 101 TL ve 102 TL olsun. 100 TL’lik satım emri diğer emirlere göre daha önce gerçekleşecektir. Aynı örneğin alım emri olduğunu varsaydığımızda, 102 TL’lik alım emri önceliğe sahiptir.


Piyasa emirleri, limit emirlere göre fiyat önceliğine sahiptir.