Kullanıcıların girmiş olduğu alım veya satım emirleri, emir defterine işlenir. Bitmatrix, her bir kripto varlık için bir emir defteri tutar. Emir defterine kaydedilen alım ve satım emirleri eşleşme yoluyla kesin alıma/satıma dönüşür. Emir defterinde eşleşen alım ve satım emirlerinde gerçekleşen en son fiyat, piyasa fiyatıdır.


Emirler işlem görmeden önce kullanıcı tarafından iptal edilebilir.


Emirlerin emir defterine işlenmesinde fiyat ve zaman önceliği esası geçerlidir.